برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/cb04393a-b7ca-494a-ab0d-c082d8a2b435.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/d6f68312-1b68-4211-b658-8b15870372ae.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/3f3e479f-5347-4662-a6f4-a02095db50ba.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/cb04393a-b7ca-494a-ab0d-c082d8a2b435.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/d6f68312-1b68-4211-b658-8b15870372ae.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99217/3f3e479f-5347-4662-a6f4-a02095db50ba.png
 • 258,75m2
 • 206,19m2
Ref: BC161
قیمت فروش 79 500 €
 • 258,75m2
 • 206,19m2
Ref: BC161

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید