برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/de2a22f5-7a9f-4837-81ec-67e6053ba168.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/dc605ffd-6545-4a6a-87f7-51951d259509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/8d1da0fb-b1bf-4d16-baf2-6344e3bf6a3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/7e8ae934-10ea-4d5d-b132-183c9d0719fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/8af86a90-ab8b-42e8-8b60-9a5a96721908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/653914dc-756f-49f0-9fdc-0600510dffae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/0bdeb9e6-c45c-442d-b505-9d6c279be4c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/590e830c-8dfb-48f7-94bf-cdbfd8c18853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/17a99c34-7780-4eae-bcb5-cd1c130cc26f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/3838849a-9a36-4d34-885e-0b2c331aaf36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/f6db7ced-3d2e-4290-bd05-4154303954fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/de2a22f5-7a9f-4837-81ec-67e6053ba168.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/dc605ffd-6545-4a6a-87f7-51951d259509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/8d1da0fb-b1bf-4d16-baf2-6344e3bf6a3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/7e8ae934-10ea-4d5d-b132-183c9d0719fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/8af86a90-ab8b-42e8-8b60-9a5a96721908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/653914dc-756f-49f0-9fdc-0600510dffae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/0bdeb9e6-c45c-442d-b505-9d6c279be4c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/590e830c-8dfb-48f7-94bf-cdbfd8c18853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/17a99c34-7780-4eae-bcb5-cd1c130cc26f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/3838849a-9a36-4d34-885e-0b2c331aaf36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117507/f6db7ced-3d2e-4290-bd05-4154303954fb.jpg
 • 2
 • 1
 • 175,5m2
 • 115,9m2
Ref: BC375
قیمت فروش 800 000 €
 • 2
 • 1
 • 175,5m2
 • 115,9m2
Ref: BC375

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2009
 • طبقات: 16
 • خشکشویی
 • آشپزخانه کوچک
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید