برای فروش - Setúbal - BC350

برای فروش - Setúbal - BC377

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/81b14a69-af41-4c22-a7c7-8fa34a9b8474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/79ede016-acf8-457e-b6a7-309bb7378d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/ea826f57-07c7-47ea-90e2-296148c5515c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e077ef-6bbd-4ff6-9daa-1c2a3bccb45f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e7f5f5-4222-4ed5-918d-e71a621c5087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/4d2307b6-a638-487f-b5c1-ffe20ba6e575.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/811635ee-a450-469c-bccc-8faa8fa3aee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/0d6544f5-602e-4469-a93f-32d74788b8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/b06a54dd-a7af-45b6-ba9c-0b2badc4f671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a45e112c-0198-48c2-a5aa-06b9005c0ba3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/cf5d3e1a-5006-4d01-a441-d21db94e4b2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/81b14a69-af41-4c22-a7c7-8fa34a9b8474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/79ede016-acf8-457e-b6a7-309bb7378d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/ea826f57-07c7-47ea-90e2-296148c5515c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e077ef-6bbd-4ff6-9daa-1c2a3bccb45f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e7f5f5-4222-4ed5-918d-e71a621c5087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/4d2307b6-a638-487f-b5c1-ffe20ba6e575.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/811635ee-a450-469c-bccc-8faa8fa3aee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/0d6544f5-602e-4469-a93f-32d74788b8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/b06a54dd-a7af-45b6-ba9c-0b2badc4f671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a45e112c-0198-48c2-a5aa-06b9005c0ba3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/cf5d3e1a-5006-4d01-a441-d21db94e4b2d.jpg
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC377
قیمت فروش
850 000 €
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC377

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2009
 • طبقات: 16
 • خشکشویی
 • آشپزخانه کوچک
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید