برای فروش - Setúbal - BC350

برای فروش - Setúbal - BC627

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/296ccbb5-87d8-47d9-803c-0f29185a1dcf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/75663bf0-80e2-40f6-8382-6955fe721b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/171bb975-d758-4ebb-a1e6-9cdd21e2acf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/bef37932-ef9a-4ddb-a74b-f395820dc3d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/b6af308a-0725-4c36-98f6-113b951a0545.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/e183a600-60cd-4299-ad37-39295f2c8f99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/cb15eb72-91f7-4583-8f7b-923f9e554ad1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/0599b6d0-9274-4f25-bb47-e283e5ac7894.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/d7ecd08e-93ea-4118-ac77-cb05a08da024.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/a6b7edbc-6412-4514-bd61-17781d7eb886.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/afd25a3c-db97-4ae5-b934-30c36f185b32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/3c786fae-de01-400c-af9a-97d70b3333c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/296ccbb5-87d8-47d9-803c-0f29185a1dcf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/75663bf0-80e2-40f6-8382-6955fe721b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/171bb975-d758-4ebb-a1e6-9cdd21e2acf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/bef37932-ef9a-4ddb-a74b-f395820dc3d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/b6af308a-0725-4c36-98f6-113b951a0545.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/e183a600-60cd-4299-ad37-39295f2c8f99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/cb15eb72-91f7-4583-8f7b-923f9e554ad1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/0599b6d0-9274-4f25-bb47-e283e5ac7894.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/d7ecd08e-93ea-4118-ac77-cb05a08da024.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/a6b7edbc-6412-4514-bd61-17781d7eb886.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/afd25a3c-db97-4ae5-b934-30c36f185b32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/181499/3c786fae-de01-400c-af9a-97d70b3333c5.jpg
 • 3
 • 3
 • 282,9m2
 • 198,3m2
Ref: BC627
قیمت فروش
950 000 €
 • 3
 • 3
 • 282,9m2
 • 198,3m2
Ref: BC627

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2009
 • طبقات: 16
 • خشکشویی
 • آشپزخانه کوچک
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید