برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/512a43aa-7289-44e4-9675-de65427fd41b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/d7cb6865-6eb9-4ebd-a81c-cd8669dab220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/2de5e92f-748a-4f9c-8e50-8720e6019ae7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/a2a47a86-c9c3-46ca-b1b1-3e0d0079b29a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/49417088-e983-47a3-aba7-648a90c8b7fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/4ef32339-50b0-4d7c-9cd9-efa6405a275f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/5ff47c03-b7ce-4c3d-b366-2e5c2df89c39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/221d6e18-4dd1-4473-ad86-a9bf3708280d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/b721bd6b-e407-4e71-8fd2-cad12f292126.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/723b4c29-3f3c-4592-9c49-53c47a8d3756.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/2becf581-9057-4dc5-af78-560d97664163.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/c09b4ebe-b064-4f63-8d0c-b5b82c653bc1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/8f6dd4c8-77ab-401d-b125-35edfe09ab38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/f79cec28-71e8-4552-af06-515f73d3ac60.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/f538f015-e8b1-43b0-aa1b-f27c5797fa8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/c0b5bb0e-52d6-4d0f-bc77-587251557595.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/6374abc5-2f45-446b-931e-964569c44abc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/512a43aa-7289-44e4-9675-de65427fd41b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/d7cb6865-6eb9-4ebd-a81c-cd8669dab220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/2de5e92f-748a-4f9c-8e50-8720e6019ae7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/a2a47a86-c9c3-46ca-b1b1-3e0d0079b29a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/49417088-e983-47a3-aba7-648a90c8b7fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/4ef32339-50b0-4d7c-9cd9-efa6405a275f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/5ff47c03-b7ce-4c3d-b366-2e5c2df89c39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/221d6e18-4dd1-4473-ad86-a9bf3708280d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/b721bd6b-e407-4e71-8fd2-cad12f292126.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/723b4c29-3f3c-4592-9c49-53c47a8d3756.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/2becf581-9057-4dc5-af78-560d97664163.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/c09b4ebe-b064-4f63-8d0c-b5b82c653bc1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/8f6dd4c8-77ab-401d-b125-35edfe09ab38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/f79cec28-71e8-4552-af06-515f73d3ac60.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/f538f015-e8b1-43b0-aa1b-f27c5797fa8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/c0b5bb0e-52d6-4d0f-bc77-587251557595.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90267/6374abc5-2f45-446b-931e-964569c44abc.jpg
 • 3
 • 3
 • 218,17m2
 • 131,87m2
Ref: BC71
قیمت فروش 551 000 €
 • 3
 • 3
 • 218,17m2
 • 131,87m2
Ref: BC71

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 5
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید