برای فروش - Setúbal - BC76

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/b0373408-3a2a-4a7d-9b74-7ac0e6dfe5ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/7c53144b-5709-443b-a165-4fb0720703c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/3ae2cca8-4006-48af-a6ed-b50bd59bd66f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a688e7c-c179-4e8d-b3a7-116fb04a4b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/38446817-3d0b-435e-af22-b9916b46ecb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a922db5-a88d-448f-888f-e3fb1ab7fbe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/d1df7253-49cc-43c1-8f77-d15f57a482f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/490796a8-1b18-46ca-bf73-f71bae39f7fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4fe5d4eb-8cca-447f-996b-8f3cac5e4090.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/fb032e3b-9f15-4c6e-a735-5e4078e249ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/857e3d18-b95e-4146-9b2a-b1a794732a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/bbb3c6df-8fcd-44d3-9f9a-e214097299ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/b0373408-3a2a-4a7d-9b74-7ac0e6dfe5ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/7c53144b-5709-443b-a165-4fb0720703c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/3ae2cca8-4006-48af-a6ed-b50bd59bd66f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a688e7c-c179-4e8d-b3a7-116fb04a4b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/38446817-3d0b-435e-af22-b9916b46ecb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a922db5-a88d-448f-888f-e3fb1ab7fbe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/d1df7253-49cc-43c1-8f77-d15f57a482f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/490796a8-1b18-46ca-bf73-f71bae39f7fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4fe5d4eb-8cca-447f-996b-8f3cac5e4090.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/fb032e3b-9f15-4c6e-a735-5e4078e249ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/857e3d18-b95e-4146-9b2a-b1a794732a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/bbb3c6df-8fcd-44d3-9f9a-e214097299ba.jpg
Ref: BC76
قیمت فروش
351 000 €
Ref: BC76

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 5
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید