برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/cefc3555-139d-480e-b95a-86cd842d4861.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/e22b6702-2a74-42f0-850e-bd36509a59ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/e9dc4654-d90e-486d-af3e-59af20bc4d4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/555bb50e-f275-4109-a42e-a0c4cfaaab8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/d526281d-c33d-4076-bb77-c571611e88d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/fe80336f-789d-4268-84b9-c0c77508182c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/70a97e52-b5ff-4fce-951b-91432795fabd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/8afe70d5-7958-48cd-99dc-8759983af0d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/b2256928-e0be-4c08-9d19-58d3dd590802.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/596c2c12-379c-43b6-98b1-29972d7d9cf8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/07d7da99-fce2-4f46-b2ae-9b5ccd1a29e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/7d506d36-7064-4155-9613-c9f84d839596.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/4ef017e6-5865-447b-ac8e-f388f78015f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/cefc3555-139d-480e-b95a-86cd842d4861.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/e22b6702-2a74-42f0-850e-bd36509a59ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/e9dc4654-d90e-486d-af3e-59af20bc4d4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/555bb50e-f275-4109-a42e-a0c4cfaaab8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/d526281d-c33d-4076-bb77-c571611e88d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/fe80336f-789d-4268-84b9-c0c77508182c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/70a97e52-b5ff-4fce-951b-91432795fabd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/8afe70d5-7958-48cd-99dc-8759983af0d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/b2256928-e0be-4c08-9d19-58d3dd590802.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/596c2c12-379c-43b6-98b1-29972d7d9cf8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/07d7da99-fce2-4f46-b2ae-9b5ccd1a29e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/7d506d36-7064-4155-9613-c9f84d839596.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90864/4ef017e6-5865-447b-ac8e-f388f78015f7.jpg
 • 4
 • 3
 • 278,85m2
 • 143,75m2
Ref: BC80
قیمت فروش 470 000 €
 • 4
 • 3
 • 278,85m2
 • 143,75m2
Ref: BC80

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 5
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید