برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/77dbde33-ef4c-4172-9677-fbf4720be3e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/67a48cd9-0220-4cea-b869-0bcfcb2cbff5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/6714da2f-9c8e-431c-bd9c-d42e0b88ce29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/9c8424cd-367f-4b9e-b9f8-a84cb26be8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/05e97995-6a6f-4165-94f8-a6081625d905.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/77dbde33-ef4c-4172-9677-fbf4720be3e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/67a48cd9-0220-4cea-b869-0bcfcb2cbff5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/6714da2f-9c8e-431c-bd9c-d42e0b88ce29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/9c8424cd-367f-4b9e-b9f8-a84cb26be8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179468/05e97995-6a6f-4165-94f8-a6081625d905.jpg
 • 1
 • 2
 • 97,3m2
 • 88,85m2
Ref: BC611
قیمت فروش 395 000 €
 • 1
 • 2
 • 97,3m2
 • 88,85m2
Ref: BC611

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2023
 • : 1
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید