برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/170ac2c2-91c5-4738-9232-168d11c7e642.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/78f67b90-9169-4057-a9f6-f913314221b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/cf1cb885-123e-4a37-8951-f9e751e04190.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/1185945d-e194-4eef-bab4-9de8d6c5044a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/0600d6ef-bb07-4d82-afe9-15b153ee9824.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/170ac2c2-91c5-4738-9232-168d11c7e642.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/78f67b90-9169-4057-a9f6-f913314221b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/cf1cb885-123e-4a37-8951-f9e751e04190.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/1185945d-e194-4eef-bab4-9de8d6c5044a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179469/0600d6ef-bb07-4d82-afe9-15b153ee9824.jpg
 • 2
 • 2
 • 176,4m2
 • 116,15m2
Ref: BC612
قیمت فروش 420 000 €
 • 2
 • 2
 • 176,4m2
 • 116,15m2
Ref: BC612

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2023
 • : 1
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید