Leiria - Vau - برای فروش - BC123

Leiria - Vau - برای فروش - BC138

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/0f86e060-43f4-4f94-88d5-677aa0bc26a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/2c39f3c2-a67a-449f-98e3-0d74d5355270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/a1f2794f-0a62-4b8b-897f-2928d5280cf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/ac1beb8d-c5fc-40a4-8666-48e5f0ad9ad7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/c7afa628-7f27-488f-85b8-8193fde60d47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/35a44673-eb81-4a59-87c7-287dc5724f91.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/975347da-0430-4452-a801-14df757ccac6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/d54cce6a-d46f-4aed-b927-7eeb67705976.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/04da5942-1ca3-46dd-b365-4e1aea952233.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/15e13fdd-66d6-4033-86a5-d151351e1474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/f204c270-759d-4857-8b8d-568dc3f10bcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/29b1a826-fda2-4e8c-a403-d18e17de1889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/77ba3379-a638-4f74-86de-87a8b8fa985e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/762a4c15-0abb-4c83-bd5e-ede66711c2ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/0ed8c1c8-82bc-4159-830e-a63b39da691b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/4d804bf7-9996-4c11-946e-7d045556a613.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/60cc7cf7-116e-4fa7-a1f4-ee15d8d3a643.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/da808815-a0bd-4c7b-aa71-4e99afa441cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/5dc9aa98-908a-4af8-b33f-7755c4687e6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/fd5506eb-12b4-490a-b237-ee1da4ef1399.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/5e7ef556-2ef7-4a20-a483-3f8f109e4657.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/74ab9b0d-5d27-436b-a4c6-24643b15e00c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/d13d1c3c-7c68-40a2-8718-7f1c20b3256b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/4eff90f4-0cc8-492f-a801-2e1f5ae57099.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/0f86e060-43f4-4f94-88d5-677aa0bc26a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/2c39f3c2-a67a-449f-98e3-0d74d5355270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/a1f2794f-0a62-4b8b-897f-2928d5280cf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/ac1beb8d-c5fc-40a4-8666-48e5f0ad9ad7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/c7afa628-7f27-488f-85b8-8193fde60d47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/35a44673-eb81-4a59-87c7-287dc5724f91.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/975347da-0430-4452-a801-14df757ccac6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/d54cce6a-d46f-4aed-b927-7eeb67705976.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/04da5942-1ca3-46dd-b365-4e1aea952233.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/15e13fdd-66d6-4033-86a5-d151351e1474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/f204c270-759d-4857-8b8d-568dc3f10bcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/29b1a826-fda2-4e8c-a403-d18e17de1889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/77ba3379-a638-4f74-86de-87a8b8fa985e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/762a4c15-0abb-4c83-bd5e-ede66711c2ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/0ed8c1c8-82bc-4159-830e-a63b39da691b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/4d804bf7-9996-4c11-946e-7d045556a613.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/60cc7cf7-116e-4fa7-a1f4-ee15d8d3a643.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/da808815-a0bd-4c7b-aa71-4e99afa441cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/5dc9aa98-908a-4af8-b33f-7755c4687e6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/fd5506eb-12b4-490a-b237-ee1da4ef1399.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/5e7ef556-2ef7-4a20-a483-3f8f109e4657.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/74ab9b0d-5d27-436b-a4c6-24643b15e00c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/d13d1c3c-7c68-40a2-8718-7f1c20b3256b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98386/4eff90f4-0cc8-492f-a801-2e1f5ae57099.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
 • 566m2
Ref: BC138
قیمت فروش
750 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
 • 566m2
Ref: BC138


ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست