برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/eb64166b-3d88-4e98-b23f-5535dad345b3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/a1d00b61-46bb-42d9-8fad-d342d7e52c7c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/2d939fdd-22aa-451b-a205-8c9d769c2f55.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/96d6864c-7501-49e7-8787-920368298bd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/ff634913-a2de-49c1-b8e4-ae80b5be0993.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/8318452c-5bc6-49df-b33e-c832aae92d31.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/7d12f604-af59-4eb3-b280-4443aaab1d20.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/e2f0edc9-c938-42a6-b7cb-352cd800d493.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/eb64166b-3d88-4e98-b23f-5535dad345b3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/a1d00b61-46bb-42d9-8fad-d342d7e52c7c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/2d939fdd-22aa-451b-a205-8c9d769c2f55.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/96d6864c-7501-49e7-8787-920368298bd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/ff634913-a2de-49c1-b8e4-ae80b5be0993.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/8318452c-5bc6-49df-b33e-c832aae92d31.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/7d12f604-af59-4eb3-b280-4443aaab1d20.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133030/e2f0edc9-c938-42a6-b7cb-352cd800d493.png
 • 3
 • 313m2
 • 161,37m2
Ref: BC410
قیمت فروش 1 875 000 €
 • 3
 • 313m2
 • 161,37m2
Ref: BC410

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 1
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید