رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal - BC546

برای فروش - Setúbal - BC552

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/9858063a-c6f6-423b-aaa0-794d8f1edd4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/e0aa2d8e-d8d3-4da0-9418-40e9145e6b3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d3a798d2-3aa5-4d73-95b3-88a9fdb698e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/8d28de50-82e5-4dcb-a38a-be268c6417d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d1d8daae-6908-4848-a203-9626ba6d965d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/a860ddc6-8d43-494a-bde5-1b31ea0a5cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/a4d713b1-ea7f-46b0-a4b2-a95b74313189.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/f360e13c-0013-4835-bb67-881619b19bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/1944a405-a711-439c-8daa-06e3ae05a136.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/713abd54-c4e7-4a0f-bf7c-9698660345d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/5a366102-b49f-443a-bccf-08a41385a1c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d21936b5-8706-44d0-be33-2407e98b3b03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/e998efbb-42e7-4bcb-88d5-65b5dec76f7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/00b07d73-538a-44f7-95c2-ae5ede50b270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/9389c98c-4188-4c04-9220-01d53223a9b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/56569540-30eb-47d5-ab89-0b25a3f536b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/0c0f8e06-db8b-44c1-a3a7-44b1367b8ab5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d55a4d09-f528-45f3-a0f2-ec422ad0249d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/51ccbb05-2928-4f33-8f2c-88556fb52ac1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/c5cd774c-108e-4969-b43f-b6218ac6a93f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/7d4286dd-9d0f-4d54-8177-d53a0de5fbc9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/9858063a-c6f6-423b-aaa0-794d8f1edd4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/e0aa2d8e-d8d3-4da0-9418-40e9145e6b3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d3a798d2-3aa5-4d73-95b3-88a9fdb698e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/8d28de50-82e5-4dcb-a38a-be268c6417d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d1d8daae-6908-4848-a203-9626ba6d965d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/a860ddc6-8d43-494a-bde5-1b31ea0a5cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/a4d713b1-ea7f-46b0-a4b2-a95b74313189.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/f360e13c-0013-4835-bb67-881619b19bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/1944a405-a711-439c-8daa-06e3ae05a136.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/713abd54-c4e7-4a0f-bf7c-9698660345d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/5a366102-b49f-443a-bccf-08a41385a1c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d21936b5-8706-44d0-be33-2407e98b3b03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/e998efbb-42e7-4bcb-88d5-65b5dec76f7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/00b07d73-538a-44f7-95c2-ae5ede50b270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/9389c98c-4188-4c04-9220-01d53223a9b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/56569540-30eb-47d5-ab89-0b25a3f536b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/0c0f8e06-db8b-44c1-a3a7-44b1367b8ab5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/d55a4d09-f528-45f3-a0f2-ec422ad0249d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/51ccbb05-2928-4f33-8f2c-88556fb52ac1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/c5cd774c-108e-4969-b43f-b6218ac6a93f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166456/7d4286dd-9d0f-4d54-8177-d53a0de5fbc9.jpg
 • 1
 • 1
 • 113,8m2
 • 113,8m2
Ref: BC552
قیمت فروش 610 000 €
 • 1
 • 1
 • 113,8m2
 • 113,8m2
Ref: BC552

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2024
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید