tes tes tes - برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/af73c77a-0d1f-4a1a-954a-adc82e146cf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/17b9e516-47ad-444d-b672-8721cafaa9b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/ccbb17c3-1971-42b8-9cd7-8c3d8d325aff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/4cd42b40-efb6-43ec-9f1c-579df8424df3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/d9a4e07f-ea7d-4f74-9ec4-29c3f5ac5058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/7e707e76-105a-487a-9179-3b86cfa73e65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/3f3de57d-c56d-470d-85aa-a2418056c7e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/32b6435b-1e2a-4893-8e53-48bbebbf555c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/5d1e5b97-a2d7-49af-a4a0-f2c07e68157b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/2caeb605-eed3-4941-9861-0b23b2096c50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/de958f38-e747-422c-a536-b516b9e534f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/2a8f3c3f-f40e-40b3-8b29-9813a2fc8a7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/b3425eee-cd87-4de9-9b10-84cc10717fba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/26c2a3c3-b8bb-4095-a54a-0909b4b07d71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/96b5f297-9df0-4bc3-b68e-46ba956ccdb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/de6fe82c-b959-4980-b809-197bf510049b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/57d3b9ae-2a41-4c75-9b0b-36d8d46f5741.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/f87f4cf4-6f15-4636-a274-ec79abfc4851.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/6b4a3ec5-695b-48b7-9986-034268150705.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/33a71019-f97e-4cde-8e5a-e107a795506d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/bd41a706-2c73-4b94-94d8-3c28dab86b9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/5c2889e0-9105-47a9-9a1a-0396535cf5a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/7cd46b3f-5c48-4232-af57-24a6ff37eb26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/88c8f7e9-c3d5-435d-b58e-500c18d8bd06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/840f4419-7185-49db-b2e9-cdc02d0b1ebe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/af73c77a-0d1f-4a1a-954a-adc82e146cf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/17b9e516-47ad-444d-b672-8721cafaa9b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/ccbb17c3-1971-42b8-9cd7-8c3d8d325aff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/4cd42b40-efb6-43ec-9f1c-579df8424df3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/d9a4e07f-ea7d-4f74-9ec4-29c3f5ac5058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/7e707e76-105a-487a-9179-3b86cfa73e65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/3f3de57d-c56d-470d-85aa-a2418056c7e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/32b6435b-1e2a-4893-8e53-48bbebbf555c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/5d1e5b97-a2d7-49af-a4a0-f2c07e68157b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/2caeb605-eed3-4941-9861-0b23b2096c50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/de958f38-e747-422c-a536-b516b9e534f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/2a8f3c3f-f40e-40b3-8b29-9813a2fc8a7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/b3425eee-cd87-4de9-9b10-84cc10717fba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/26c2a3c3-b8bb-4095-a54a-0909b4b07d71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/96b5f297-9df0-4bc3-b68e-46ba956ccdb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/de6fe82c-b959-4980-b809-197bf510049b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/57d3b9ae-2a41-4c75-9b0b-36d8d46f5741.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/f87f4cf4-6f15-4636-a274-ec79abfc4851.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/6b4a3ec5-695b-48b7-9986-034268150705.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/33a71019-f97e-4cde-8e5a-e107a795506d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/bd41a706-2c73-4b94-94d8-3c28dab86b9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/5c2889e0-9105-47a9-9a1a-0396535cf5a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/7cd46b3f-5c48-4232-af57-24a6ff37eb26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/88c8f7e9-c3d5-435d-b58e-500c18d8bd06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168965/840f4419-7185-49db-b2e9-cdc02d0b1ebe.jpg
 • 2
 • 1
 • 95m2
 • 86m2
Ref: BC582
قیمت فروش 280 000 €
 • 2
 • 1
 • 95m2
 • 86m2
Ref: BC582

tes tes tes

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 1989
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید