برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/905b6089-2370-4783-aa80-2b5839fbfc08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/42e2d358-15a8-4f18-8013-ab2661f36e83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/0da130a2-ed15-41b3-a953-e1e431790689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e6b9b32b-baf0-4441-803b-b84dc9be10ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/92153e2b-6b00-455b-aa8c-5e0a41367b46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/495d90ec-ebc2-4c72-81c9-e205cf597bc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78f2da86-6159-47b7-a7dc-650b12577e78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/61aafa7e-8766-4f4f-b59f-0cb1467b4357.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/a082eb60-c78e-4a05-a2e7-2415804ebc43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/60c0cf2d-f9d0-4f17-94a8-b98ec7265fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/2381b3a4-999b-459d-8d6a-fcfeddc97ed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/c0365d61-41d8-45bc-956d-fe28049e99ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5aeab078-ffd5-4789-8f33-8e193275a308.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78ccec16-cb19-4c05-b513-6780ee0ee51e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5ba7944f-01ab-49b3-8207-1b0b9e0211d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e07eb9f0-33b5-47c8-a126-a911d199df51.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/905b6089-2370-4783-aa80-2b5839fbfc08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/42e2d358-15a8-4f18-8013-ab2661f36e83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/0da130a2-ed15-41b3-a953-e1e431790689.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e6b9b32b-baf0-4441-803b-b84dc9be10ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/92153e2b-6b00-455b-aa8c-5e0a41367b46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/495d90ec-ebc2-4c72-81c9-e205cf597bc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78f2da86-6159-47b7-a7dc-650b12577e78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/61aafa7e-8766-4f4f-b59f-0cb1467b4357.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/a082eb60-c78e-4a05-a2e7-2415804ebc43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/60c0cf2d-f9d0-4f17-94a8-b98ec7265fe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/2381b3a4-999b-459d-8d6a-fcfeddc97ed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/c0365d61-41d8-45bc-956d-fe28049e99ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5aeab078-ffd5-4789-8f33-8e193275a308.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/78ccec16-cb19-4c05-b513-6780ee0ee51e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/5ba7944f-01ab-49b3-8207-1b0b9e0211d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160526/e07eb9f0-33b5-47c8-a126-a911d199df51.png
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC500
قیمت فروش 261 625 €
 • 1
 • 1
 • 104,65m2
 • 94,65m2
Ref: BC500

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید