برای فروش - Faro - BC643

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/9cf49dee-e1e0-4971-8a63-a1f3a0024237.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/afdafcbb-c281-4aef-a5c1-94e34615464c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/1182e0a7-ad99-4548-ab70-0a92d57f334d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/b42b762d-4206-412e-a321-6726521eb5f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/ed84de40-0d95-4755-9df8-cb9f547b44b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/a51306a5-c729-4bd0-9f8c-bd9feaa2737f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/70c1f7ea-fbf4-44cc-b44e-c8fbac06d416.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/3b4433ea-681a-4bab-b85c-46195ee5a95c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/9cf49dee-e1e0-4971-8a63-a1f3a0024237.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/afdafcbb-c281-4aef-a5c1-94e34615464c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/1182e0a7-ad99-4548-ab70-0a92d57f334d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/b42b762d-4206-412e-a321-6726521eb5f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/ed84de40-0d95-4755-9df8-cb9f547b44b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/a51306a5-c729-4bd0-9f8c-bd9feaa2737f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/70c1f7ea-fbf4-44cc-b44e-c8fbac06d416.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189270/3b4433ea-681a-4bab-b85c-46195ee5a95c.png
از جانب
قیمت فروش
339 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2023
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Faro - BC643

9 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC645 2 2 80 m2 0 m2 399 000€ بیشتر بدانید
BC646 2 2 80 m2 0 m2 399 000€ بیشتر بدانید
BC647 2 2 80 m2 0 m2 399 000€ بیشتر بدانید
BC648 2 2 80 m2 0 m2 399 000€ بیشتر بدانید
BC760 0 0 245 m2 0 m2 360 000€ بیشتر بدانید
BC761 0 0 245 m2 0 m2 360 000€ بیشتر بدانید
BC762 0 0 245 m2 0 m2 360 000€ بیشتر بدانید
BC763 0 0 240 m2 0 m2 350 000€ بیشتر بدانید
BC764 0 0 285 m2 0 m2 450 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید