برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/d70c785e-9ff4-4a6b-a792-b0e7d2cd44ce.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/9cb415b8-d04a-4498-a82c-6ce057f51ce4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/aea19d8b-e6b7-4e88-89a4-2fd432bc7e8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/5f89bfb3-036c-417b-bb75-49a2c73882f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/62a416d5-8575-4886-ac1f-95ed4a349166.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/d61cf550-9e35-469a-98b3-0a88bbeedb64.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/5a56271e-8b46-4e40-8bab-0ad7d7abe089.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/2db4230d-cb40-484f-8b00-ffd6ec666860.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/c93b1a4b-f7d1-41fa-a9d3-a0dcde324996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/617530e4-3086-4c6a-951d-29d1157e2254.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/8967e7fa-4679-4846-a173-d5b6467afaf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/2c95e66f-1456-4441-9939-cee0f16abb2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/d70c785e-9ff4-4a6b-a792-b0e7d2cd44ce.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/9cb415b8-d04a-4498-a82c-6ce057f51ce4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/aea19d8b-e6b7-4e88-89a4-2fd432bc7e8f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/5f89bfb3-036c-417b-bb75-49a2c73882f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/62a416d5-8575-4886-ac1f-95ed4a349166.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/d61cf550-9e35-469a-98b3-0a88bbeedb64.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/5a56271e-8b46-4e40-8bab-0ad7d7abe089.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/2db4230d-cb40-484f-8b00-ffd6ec666860.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/c93b1a4b-f7d1-41fa-a9d3-a0dcde324996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/617530e4-3086-4c6a-951d-29d1157e2254.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/8967e7fa-4679-4846-a173-d5b6467afaf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/69894/2c95e66f-1456-4441-9939-cee0f16abb2a.png
 • 3
 • 3
 • 127m2
 • 182m2
Ref: Quinta Do Forte Velho
قیمت فروش 512 000 €
 • 3
 • 3
 • 127m2
 • 182m2
Ref: Quinta Do Forte Velho

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • گنجه
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: G+1
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • باشگاه
 • گرمایش خورشیدی
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید