برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/f480a5e9-eabd-42a9-8e27-5beaf00ed0b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/2e7cb9c7-9fb8-46ad-acc8-95ee2ecf5513.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/e7cfbd0f-7d12-45c5-bda8-e2dcee7e0fab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/b43db407-3f3b-4387-a41a-2ce590eba887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/b0628302-9ece-4ef5-9818-a2dd59c0516d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/ac6da1f4-743e-48f8-ad6c-abb9471d25db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/f480a5e9-eabd-42a9-8e27-5beaf00ed0b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/2e7cb9c7-9fb8-46ad-acc8-95ee2ecf5513.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/e7cfbd0f-7d12-45c5-bda8-e2dcee7e0fab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/b43db407-3f3b-4387-a41a-2ce590eba887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/b0628302-9ece-4ef5-9818-a2dd59c0516d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118360/ac6da1f4-743e-48f8-ad6c-abb9471d25db.jpg
 • 1233,27m2
Ref: BC386
قیمت فروش 200 000 €
 • 1233,27m2
Ref: BC386

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید