برای فروش - Lisboa - BC591

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/630760ab-129e-42a8-83e2-407a6a0c6a85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/9c2fd58c-def4-4268-a86c-ddd42a185ba8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/e62423fa-ce40-46b8-8735-719781b49666.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/1c66c50e-6759-4808-8da7-0f1b2b0479af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/2278d0e7-9d89-4854-846e-80de1e032a4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/1ca26ea8-4559-403a-a857-ebd499415eee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/cebee4f7-1c33-4a9d-84c6-9ada1f20d569.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/8a4fe435-99bf-4370-817f-74c9a07bcc76.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/78d2b80c-e90f-467f-9dad-a7c242778440.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/be3fb659-f961-40de-a85a-191fbca13c91.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/450cdfd0-e6dd-45a7-b62e-5e6e6f167cdf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/e81a334e-3d76-44f8-971b-089f81eb512a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/630760ab-129e-42a8-83e2-407a6a0c6a85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/9c2fd58c-def4-4268-a86c-ddd42a185ba8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/e62423fa-ce40-46b8-8735-719781b49666.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/1c66c50e-6759-4808-8da7-0f1b2b0479af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/2278d0e7-9d89-4854-846e-80de1e032a4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/1ca26ea8-4559-403a-a857-ebd499415eee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/cebee4f7-1c33-4a9d-84c6-9ada1f20d569.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/8a4fe435-99bf-4370-817f-74c9a07bcc76.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/78d2b80c-e90f-467f-9dad-a7c242778440.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/be3fb659-f961-40de-a85a-191fbca13c91.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/450cdfd0-e6dd-45a7-b62e-5e6e6f167cdf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/176673/e81a334e-3d76-44f8-971b-089f81eb512a.png
 • 1
 • 1
 • 63m2
 • 63m2
 • 77m2
Ref: BC591
قیمت فروش
299 900 €
 • 1
 • 1
 • 63m2
 • 63m2
 • 77m2
Ref: BC591

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 2012
 • طبقات: 3
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • جهت گیری نسبت به خورشید: ,
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید