برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/637b5756-5e11-4c80-8e0d-e813f148fc15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/24204ba3-72ac-417a-8468-b8b883be028f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/273cf145-7ef3-4fd9-b617-d6601c0dcd34.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/41ad99ab-532d-4bc5-ba8f-4de9e26b19b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/b18ca416-e6c4-4e90-8bc8-cb0691420626.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/82ea9006-7885-4709-9eb9-64e8bacff950.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/dd9ea8a6-ac3c-4f63-92f9-63440ab8a816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/637b5756-5e11-4c80-8e0d-e813f148fc15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/24204ba3-72ac-417a-8468-b8b883be028f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/273cf145-7ef3-4fd9-b617-d6601c0dcd34.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/41ad99ab-532d-4bc5-ba8f-4de9e26b19b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/b18ca416-e6c4-4e90-8bc8-cb0691420626.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/82ea9006-7885-4709-9eb9-64e8bacff950.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/dd9ea8a6-ac3c-4f63-92f9-63440ab8a816.png
Ref: BC630
قیمت فروش 350 000 €
Ref: BC630

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2023
 • زیر زمین
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید