برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
ویدئو
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/941e84f4-5886-4822-ab7a-d2141ea71d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/47a304e8-58e4-43dc-9679-6f1789152d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/80821dfc-53ec-4e86-923e-b45b0f910d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/e936c4dc-ba25-49a9-9bad-60cc69573d85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/46d68fcb-4348-45ab-ba3f-33ac5a08f686.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/9b18795d-4a3c-486c-9663-dcd973611cbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/98899aaf-b4c5-4e91-ae5f-33e38a38e8ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/3969c496-4381-4e16-bd4f-5c8abb9d50c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/8014ff30-b9d5-4411-b71f-259efcd0bcd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/8c0bb4c4-756d-44d3-82a5-040aa7c80cf1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/fe51338d-2804-41d9-898f-18cd3ea3454a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/4a1de4b6-2d54-497c-927d-37213e1684a5.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/7e74e761-288f-49ae-8c6b-8d5fe07bca93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/e04bccab-ed21-42d4-8e23-bbfcdfced6ce.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/6a7b3932-95e3-4ebc-a1ca-236820ebac92.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/9e866029-459e-451e-8aad-a0462affe8ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/cacf3a12-32cc-4ada-af2a-9832e5fd22f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/f3d5a424-be35-43e8-8814-4cb436e4a3e4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/31d40b34-a376-4001-afca-52ab17e8d714.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/a0b3edaf-a7a4-45f7-afda-9cfb52804f3b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/941e84f4-5886-4822-ab7a-d2141ea71d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/47a304e8-58e4-43dc-9679-6f1789152d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/80821dfc-53ec-4e86-923e-b45b0f910d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/e936c4dc-ba25-49a9-9bad-60cc69573d85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/46d68fcb-4348-45ab-ba3f-33ac5a08f686.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/9b18795d-4a3c-486c-9663-dcd973611cbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/98899aaf-b4c5-4e91-ae5f-33e38a38e8ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/3969c496-4381-4e16-bd4f-5c8abb9d50c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/8014ff30-b9d5-4411-b71f-259efcd0bcd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/8c0bb4c4-756d-44d3-82a5-040aa7c80cf1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/fe51338d-2804-41d9-898f-18cd3ea3454a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/4a1de4b6-2d54-497c-927d-37213e1684a5.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/7e74e761-288f-49ae-8c6b-8d5fe07bca93.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/e04bccab-ed21-42d4-8e23-bbfcdfced6ce.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/6a7b3932-95e3-4ebc-a1ca-236820ebac92.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/9e866029-459e-451e-8aad-a0462affe8ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/cacf3a12-32cc-4ada-af2a-9832e5fd22f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/f3d5a424-be35-43e8-8814-4cb436e4a3e4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/31d40b34-a376-4001-afca-52ab17e8d714.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/215769/a0b3edaf-a7a4-45f7-afda-9cfb52804f3b.png
 • 4
 • 4
 • 272,91m2
 • 244,05m2
Ref: BC664
قیمت فروش 3 300 000 €
 • 4
 • 4
 • 272,91m2
 • 244,05m2
Ref: BC664

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 14
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید