برای فروش - Lisboa - BC30

برای فروش - Lisboa - BC31

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/8d3ede00-2f69-4e7b-a2f5-53db6133d3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/843e424e-8be3-492e-8393-72aec7913717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/e5941a4e-1ab7-4716-9628-44ac8e7f6058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/c031254d-f5c6-4234-8a7a-1cde7d2eeeb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/9bbfc21f-bfbc-4eba-aa34-dc7a51209918.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/55d63c87-46a1-4bf5-80e6-dd1b332ba58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/626e8b7b-b947-4893-928f-faab077f7f33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/20ff4057-087f-4ec0-a95d-630b8f61e64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/1c8125fc-6e8c-43ea-81f6-973a92f1a238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a402db00-0d94-4594-a1c0-3302630367e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a2d90f26-a0a7-4be2-b562-e9248090f6d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/8d3ede00-2f69-4e7b-a2f5-53db6133d3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/843e424e-8be3-492e-8393-72aec7913717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/e5941a4e-1ab7-4716-9628-44ac8e7f6058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/c031254d-f5c6-4234-8a7a-1cde7d2eeeb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/9bbfc21f-bfbc-4eba-aa34-dc7a51209918.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/55d63c87-46a1-4bf5-80e6-dd1b332ba58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/626e8b7b-b947-4893-928f-faab077f7f33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/20ff4057-087f-4ec0-a95d-630b8f61e64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/1c8125fc-6e8c-43ea-81f6-973a92f1a238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a402db00-0d94-4594-a1c0-3302630367e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a2d90f26-a0a7-4be2-b562-e9248090f6d5.jpg
 • 2
 • 2
 • 266,36m2
 • 140,78m2
Ref: BC31
قیمت فروش
927 000 €
 • 2
 • 2
 • 266,36m2
 • 140,78m2
Ref: BC31

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2020
 • طبقات: 7
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید