برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/45c1b85b-8053-41e0-b0b2-14659584a1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/3189e979-103d-44f9-9af5-76b239fc75c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/24147588-05c7-42b4-a8a2-f798165fc154.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/994debb2-335f-4dd9-b504-c04e2c831a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/06e7bc64-2964-4980-b802-3e7d61e9a6dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/70a9d853-8496-4941-ac3b-52ac0db16161.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/e3e4d6fd-4e88-4210-a5b8-1f8b46e87482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/abc94e89-8f24-448a-b402-6440d9af83aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/b3c2cf93-3a39-4329-822c-89932308ac74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/458d598c-b8b8-4909-8081-eb6ca0268dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/8009cdd5-d838-469a-9b63-689b2604c9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/01d42010-20f5-45a7-882b-06d87e879283.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/65f65dc8-034b-4b78-85b7-0ae02ec436af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/d5a1d0ac-c5a3-4b27-b3fc-71ac2873aab7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/13c64420-dcb5-493f-be4a-847b19b029e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/45c1b85b-8053-41e0-b0b2-14659584a1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/3189e979-103d-44f9-9af5-76b239fc75c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/24147588-05c7-42b4-a8a2-f798165fc154.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/994debb2-335f-4dd9-b504-c04e2c831a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/06e7bc64-2964-4980-b802-3e7d61e9a6dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/70a9d853-8496-4941-ac3b-52ac0db16161.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/e3e4d6fd-4e88-4210-a5b8-1f8b46e87482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/abc94e89-8f24-448a-b402-6440d9af83aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/b3c2cf93-3a39-4329-822c-89932308ac74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/458d598c-b8b8-4909-8081-eb6ca0268dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/8009cdd5-d838-469a-9b63-689b2604c9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/01d42010-20f5-45a7-882b-06d87e879283.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/65f65dc8-034b-4b78-85b7-0ae02ec436af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/d5a1d0ac-c5a3-4b27-b3fc-71ac2873aab7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/13c64420-dcb5-493f-be4a-847b19b029e5.jpg
از جانب قیمت فروش 320 000 €

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2009
 • طبقات: 16
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , , ,
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

برای فروش - Setúbal

21 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC351 1 1 67,6 m2 79,6 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC352 1 1 63 m2 74,1 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC353 1 1 63,4 m2 75 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC354 1 1 51 m2 62,3 m2 340 000€ بیشتر بدانید
BC355 1 1 53,7 m2 65,5 m2 340 000€ بیشتر بدانید
BC356 1 1 48,2 m2 58,9 m2 320 000€ بیشتر بدانید
BC357 1 1 50,6 m2 60,9 m2 320 000€ بیشتر بدانید
BC358 1 1 67,6 m2 79,6 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC359 1 1 63 m2 74,1 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC360 1 1 63,4 m2 75 m2 380 000€ بیشتر بدانید
BC361 1 1 51 m2 62,3 m2 340 000€ بیشتر بدانید
BC362 1 1 53,7 m2 65,5 m2 340 000€ بیشتر بدانید
BC367 1 1 81,6 m2 98,5 m2 440 000€ بیشتر بدانید
BC370 1 1 99,3 m2 119,7 m2 440 000€ بیشتر بدانید
BC373 1 1 149,8 m2 217,1 m2 850 000€ بیشتر بدانید
BC374 2 1 149,8 m2 217,1 m2 850 000€ بیشتر بدانید
BC375 2 1 115,9 m2 175,5 m2 800 000€ بیشتر بدانید
BC376 1 1 149,8 m2 217,1 m2 850 000€ بیشتر بدانید
BC377 2 1 149,8 m2 217,1 m2 850 000€ بیشتر بدانید
BC627 3 3 198,3 m2 282,9 m2 950 000€ بیشتر بدانید
BC628 3 3 198,3 m2 298,2 m2 950 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید