رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3ee513c4-4874-42f7-ac9a-56514bbd0de4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/1bfa3758-4c5d-4467-9153-172dcac79860.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/d7741781-ff94-4115-9726-473bb3f9fe67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9197ae7d-3f86-480e-a351-1f0f75e42ea4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/868d6d25-6959-4cdd-a97f-6a2b845e5ed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/f31ed44d-375c-4b1a-8d6c-05f6c8f8ce4c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/31193c00-8134-4afd-98e7-79145b9b0ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/59bc96ca-310d-4e76-96e1-888cded36e4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/2dab10b5-64d9-4e74-a3f3-057e7778b130.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/413ed8be-43eb-4cd1-bc1b-59864749b945.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9ca1a5ad-5f6b-46ae-a195-e6c5fa9e9edf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/5a4f9dea-bfc4-4fce-8bee-66cb5bdeb702.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/1b15b09c-5423-4b02-a4a7-e0737acd1d8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/6f06c9a1-e351-4261-bc23-c2ca13775962.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9a3ad8b7-9f92-4cd4-b6e4-9245fcb3662a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/78de6a23-0f82-40c2-9b4f-82801dfbb0de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3362f92d-6091-4fd8-88ab-fc5f656fff92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/4a717936-6938-447d-ba83-63e7902dcf8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/c34de728-acbd-461a-8cb2-a4617a31f5cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/2803723b-0e32-4136-907e-3cadf5458308.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3a661d3c-a13f-4fea-a11c-bfe4fa507ebf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3ee513c4-4874-42f7-ac9a-56514bbd0de4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/1bfa3758-4c5d-4467-9153-172dcac79860.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/d7741781-ff94-4115-9726-473bb3f9fe67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9197ae7d-3f86-480e-a351-1f0f75e42ea4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/868d6d25-6959-4cdd-a97f-6a2b845e5ed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/f31ed44d-375c-4b1a-8d6c-05f6c8f8ce4c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/31193c00-8134-4afd-98e7-79145b9b0ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/59bc96ca-310d-4e76-96e1-888cded36e4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/2dab10b5-64d9-4e74-a3f3-057e7778b130.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/413ed8be-43eb-4cd1-bc1b-59864749b945.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9ca1a5ad-5f6b-46ae-a195-e6c5fa9e9edf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/5a4f9dea-bfc4-4fce-8bee-66cb5bdeb702.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/1b15b09c-5423-4b02-a4a7-e0737acd1d8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/6f06c9a1-e351-4261-bc23-c2ca13775962.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/9a3ad8b7-9f92-4cd4-b6e4-9245fcb3662a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/78de6a23-0f82-40c2-9b4f-82801dfbb0de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3362f92d-6091-4fd8-88ab-fc5f656fff92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/4a717936-6938-447d-ba83-63e7902dcf8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/c34de728-acbd-461a-8cb2-a4617a31f5cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/2803723b-0e32-4136-907e-3cadf5458308.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167367/3a661d3c-a13f-4fea-a11c-bfe4fa507ebf.jpg
 • 1
 • 1
 • 55,6m2
 • 51,9m2
Ref: BC568
قیمت فروش 310 000 €
 • 1
 • 1
 • 55,6m2
 • 51,9m2
Ref: BC568

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 4
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید