رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal - BC546

برای فروش - Setúbal - BC571

دیدن همه واحدها
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/86b35626-b393-46f4-8403-5c94e2ab032d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/7141817a-bba3-4569-9bb7-0336d016d5fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/92565f8d-3fc6-4e8f-a697-4b8e1f837c9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/29251484-a6f2-4e8d-993b-ab7eea17669d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/ab928a77-779e-4f75-bff2-96341bc5e252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/8b7ca46f-de77-4dba-90ec-eecb330fce4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/5aae4541-188f-4772-8030-fe923c4f4d5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/98ccf0d3-4fce-4d8d-8d42-b4b02c27a1ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/31e4da0b-d0fb-4d7f-bcf1-aa1880856993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/716914c6-6a02-4b8d-a09f-c2bf97547e2c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/091eac90-07ee-4070-928c-ccbd42d7620e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/aaf5111c-f6ea-4ab5-b28e-12c28534c50c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/5aa7f7fa-73a0-4699-9836-0b6577df00e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/8aafa251-8d7c-40e5-8424-a840259d7bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/09ed7c18-39c4-456e-88a2-cbfeb6f6b757.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/99894bf7-a3a3-42b4-9d82-683a73b8b0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/aff33715-47d6-43cc-adba-5a6c2a846562.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/077e1295-adc8-4d7b-8941-4db87316c479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/6032cc16-08ee-4b6d-b47f-1fa57842109c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/4adfe6fa-0d2b-49f0-beff-416f222f1f8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/22750207-7e63-4927-aa7f-98c298268e58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/86b35626-b393-46f4-8403-5c94e2ab032d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/7141817a-bba3-4569-9bb7-0336d016d5fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/92565f8d-3fc6-4e8f-a697-4b8e1f837c9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/29251484-a6f2-4e8d-993b-ab7eea17669d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/ab928a77-779e-4f75-bff2-96341bc5e252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/8b7ca46f-de77-4dba-90ec-eecb330fce4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/5aae4541-188f-4772-8030-fe923c4f4d5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/98ccf0d3-4fce-4d8d-8d42-b4b02c27a1ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/31e4da0b-d0fb-4d7f-bcf1-aa1880856993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/716914c6-6a02-4b8d-a09f-c2bf97547e2c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/091eac90-07ee-4070-928c-ccbd42d7620e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/aaf5111c-f6ea-4ab5-b28e-12c28534c50c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/5aa7f7fa-73a0-4699-9836-0b6577df00e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/8aafa251-8d7c-40e5-8424-a840259d7bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/09ed7c18-39c4-456e-88a2-cbfeb6f6b757.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/99894bf7-a3a3-42b4-9d82-683a73b8b0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/aff33715-47d6-43cc-adba-5a6c2a846562.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/077e1295-adc8-4d7b-8941-4db87316c479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/6032cc16-08ee-4b6d-b47f-1fa57842109c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/4adfe6fa-0d2b-49f0-beff-416f222f1f8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167370/22750207-7e63-4927-aa7f-98c298268e58.jpg
 • 1
 • 1
 • 61,2m2
 • 50,2m2
Ref: BC571
قیمت فروش
405 000 €
 • 1
 • 1
 • 61,2m2
 • 50,2m2
Ref: BC571

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 4
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید