برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/759a1828-bca1-4478-81fb-a04989cdb982.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/a4161d9d-1154-47ed-878c-b90a8600fda5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/5e25e280-a079-4dcc-835b-68080b56f285.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/99d9de1f-b4b5-49c2-b388-a003e0c87706.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/d4fb5b3b-086f-4c62-b776-a52af74d2711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/1fd86c4e-b293-492b-a1e3-ac001f9fd253.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e62ea61a-8b8c-4411-a617-8b6a3948cfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e2a19cc9-133d-4b18-b136-552f450657f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/4ba271ec-7d63-4fe6-a3be-7332a9589397.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/0ec654ee-0a9e-43a3-b7d2-aac155169309.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/9d68a752-ac8b-443d-ba0c-ab60de688873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/326585e3-325e-4290-a4da-50159898b95b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e0e1508e-9f6a-41ec-b8c4-a3cf25e32088.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/2b97e70f-e2a4-434a-83b2-c604ec6f0526.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/fb8de4b5-4ba3-433b-b52f-8ddfedaeb093.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/87a9994e-4824-4407-a36f-b3aa884299f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/886c17b1-d5a9-434e-83f4-e9eacaa07978.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/759a1828-bca1-4478-81fb-a04989cdb982.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/a4161d9d-1154-47ed-878c-b90a8600fda5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/5e25e280-a079-4dcc-835b-68080b56f285.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/99d9de1f-b4b5-49c2-b388-a003e0c87706.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/d4fb5b3b-086f-4c62-b776-a52af74d2711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/1fd86c4e-b293-492b-a1e3-ac001f9fd253.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e62ea61a-8b8c-4411-a617-8b6a3948cfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e2a19cc9-133d-4b18-b136-552f450657f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/4ba271ec-7d63-4fe6-a3be-7332a9589397.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/0ec654ee-0a9e-43a3-b7d2-aac155169309.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/9d68a752-ac8b-443d-ba0c-ab60de688873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/326585e3-325e-4290-a4da-50159898b95b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/e0e1508e-9f6a-41ec-b8c4-a3cf25e32088.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/2b97e70f-e2a4-434a-83b2-c604ec6f0526.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/fb8de4b5-4ba3-433b-b52f-8ddfedaeb093.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/87a9994e-4824-4407-a36f-b3aa884299f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89665/886c17b1-d5a9-434e-83f4-e9eacaa07978.jpg
از جانب قیمت فروش 222 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 5
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Setúbal

18 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC46 0 2 2 98,24 m2 98,24 m2 316 000€ بیشتر بدانید
BC47 0 2 2 98,16 m2 98,16 m2 327 000€ بیشتر بدانید
BC51 0 2 2 110,19 m2 110,19 m2 373 000€ بیشتر بدانید
BC53 4 2 2 99,03 m2 108,8 m2 382 000€ بیشتر بدانید
BC54 0 3 3 125,65 m2 125,65 m2 422 000€ بیشتر بدانید
BC57 1 3 3 117,38 m2 150,19 m2 431 000€ بیشتر بدانید
BC60 1 3 3 117,38 m2 150,24 m2 457 000€ بیشتر بدانید
BC61 3 3 3 117,51 m2 128,5 m2 459 000€ بیشتر بدانید
BC62 4 3 3 117,51 m2 128,5 m2 469 000€ بیشتر بدانید
BC63 3 3 3 117,43 m2 150,24 m2 478 000€ بیشتر بدانید
BC65 1 3 3 124,4 m2 142,44 m2 503 000€ بیشتر بدانید
BC66 2 3 3 124,4 m2 142,44 m2 525 000€ بیشتر بدانید
BC67 4 3 3 122,19 m2 140,45 m2 528 000€ بیشتر بدانید
BC68 3 3 3 124,4 m2 142,44 m2 536 000€ بیشتر بدانید
BC69 4 3 3 124,4 m2 142,44 m2 546 000€ بیشتر بدانید
BC71 5 3 3 131,87 m2 218,17 m2 551 000€ بیشتر بدانید
BC72 5 3 3 131,91 m2 218,21 m2 589 000€ بیشتر بدانید
BC73 1 3 3 151,35 m2 194,42 m2 594 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید